English Lietuva

Kontaktai

LIETUVOS ĮDARBINIMO ĮMONIŲ ASOCIACIJA

Adresas: GEDIMINO pr. 3A,  01103 VILNIUS
Kodas: 300710601
A/s LT 03 7400 0249 7542 3810
Danske Bank A/S Lithuania

info@liia.lt

LĮĮA prezidentas
Aistė Žilinskienė
aiste.zilinskiene@liia.lt

LĮĮA valdybos pirmininkas
Arūnas Mieželis
+370-686-14999
arunas@advantus.lt

Nariai:

UAB "Advantus", personalo atranka, laikinasis įdarbinimas Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje; įdarbinami įvairių kvalifikacijų darbuotojai; darbuotojų testavimas ir vertinimas, konsultacijos karjeros planavimo bei etatų ir darbo užmokesčio fondo optimizavimo klausimais.

UAB "Biuro", laikinasis įdarbinimas, darbuotojų atranka Lietuvoje; įdarbinami visų kvalifikacijų darbuotojai visose pramonės srityse.

UAB "Delta Management Solutions", darbuotojų atranka, įvertinimas, tiesioginė darbuotojų paieška, konsultacijos, "plyno lauko" projektai.

UAB "Simplika", personalo paieška ir atranka, laikinasis įdarbinimas, įvertinimas, konsultacijos; visų sričių ir kvalifikacijų darbuotojai (administracija, pardavimai, rinkodara, logistika, gamyba, finansai ir kitos sritys).

UAB "Manpower Lit", personalo atranka, laikinasis ir nuolatinis įdarbinimas – nuo administracijos darbuotojo iki vadovo.

UAB "Norwegian Service Team Baltija", darbuotojų atranka, laikinasis įdarbinimas Lietuvoje ir Norvegijoje; įvairios kvalifikacijos darbuotojai pramonės, statybos, medicinos (slaugos) srityse.

UAB "Headex", laikinasis įdarbinimas, darbo santykių administravimo ir personalo atrankos paslaugos Lietuvoje, Olandijoje, Vokietijoje; įdarbinami įvairios kvalifikacijos darbuotojai gamybos, sandėliavimo, logistikos, maitinimo ir klientų aptarnavimo srityse.

UAB "Baltic Contracting Group",  darbuotojų paieška, atranka, laikinasis įdarbinimas Norvegijoje, Švedijoje, Vokietijoje, Jungtinėje Karalystėje, Airijoje ir kt. Įdarbinami įvairių kvalifikacijų darbuotojai  pramoninės statybos, remonto, metalo pramonės,  paslaugų srityse ir kt.

UAB "Expertus LT", personalo atranka, laikinasis įdarbinimas, konsultacijos Lietuvoje; įdarbinami kvalifikuoti darbuotojai/ aukštos kvalifikacijos specialistai medicinos, farmacijos, mokslinių tyrimų, pardavimų, aptarnavimo paslaugų, vaistų gamybos bei panašiose srityse.

UAB "Pharmanet", personalo atrankos ir laikinojo įdarbinimo paslaugos Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje bei Baltarusijoje.

UAB „Northern Baltic“, laikinasis įdarbinimas Norvegijoje, įdarbinami kvalifikuoti specialistai statybų sektoriuje.

UAB "Emplonet", personalo paieška, atranka ir vertinimas. Laikinasis įdarbinimas klientų aptarnavimo, gamybos, pardavimų, paslaugų sektoriuose; rangos paslaugos Lietuvoje ir užsienio valstybėse. Personalo dokumentų administravimas, konsultavimas.

UAB "GI Group Lithuania"tarptautinės žmogiškųjų valdymo paslaugų įmonės Gi Group atstovybė Lietuvoje, teikiant inovatyvius darbuotojų paieškos, įdarbinimo ir outsourcing‘o sprendimus, mokymus bei konsultacijas.