English Lietuva

Seimas svarsto Įdarbinimo per laikinojo įdarbinimo įmones įstatymą: Lietuva seka Europos pavyzdžiu, 2011-05-10

2011 m. gegužės 10 d. Seimas svarstė Įdarbinimo per laikinojo įdarbinimo įmones įstatymą, kuriame bus apibrėžtos trijų laikinojo įdarbinimo mechanizme dalyvaujančių šalių teisės ir pareigos, darbo santykių tarp laikinųjų darbuotojų ir laikinojo įdarbinimo įmonių darbo reguliavimas. Po svarstymo įstatymo projektui pritarta bendru sutarimu. Tam, kad įstatymas būtų priimtas, Seimas turės balsuoti dar kartą.


Lietuva, kaip ir kitos dvi Baltijos šalys – Latvija ir Estija – tokį įstatymą ir kitus teisės aktus, būtinus Europos parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/104/EB dėl darbo per laikinojo įdarbinimo įmones įgyvendinimui, privalo priimti ne vėliau kaip iki 2011 m. gruodžio 5 dienos.
 

Įstatymo priėmimas turės įtakos laikinojo įdarbinimo verslui ir laikino įdarbinimo perspektyvoms Lietuvoje apskritai. 

Europos privačių įdarbinimo agentūrų konfederacija (Eurociett), apibendrinusi dvidešimt septynių Europos šalių statistiką, nustatė, kad didėjant laikinųjų darbuotojų dirbtam darbo laikui, mažėja bedarbystė šalyje ir tuo pačiu auga šalies BVP (Eurociett, Agency work business indicator Apr 2011). Laikinasis įdarbinimas ne tik mažina bedarbystę, bet mažina ir nelegalų darbą, bei didina gyventojų užimtumą apskritai, sudaro sąlygas didesniam darbuotojų ratui naudotis socialinėmis garantijomis bei  pritraukia užsienio šalių investicijas.

Kad teisinis laikinojo įdarbinimo reglamentavimas Europos šalyse mažina nedarbą  ir nelegalų darbą, rodo Italijos patirtis: 2000-2003  metais, panaikinus eilę laikinojo įdarbinimo įstatymo suvaržymų, nelegalaus darbo apimtys pastebimai sumažėjo. 2000 metais nelegalus darbas sudarė 15%,  2003 metais – apie 12,5%, o laikinųjų darbuotojų padaugėjo nuo 0,1% visų dirbančiųjų 2000 metais, iki apie 0,4% 2003 metais. 2009 metais Italijoje nelegalus darbas sudarė jau tik apie 0,2%, o laikinųjų darbuotojų skaičius pasiekė apie 0.9% visų dirbančiųjų (Ciett Economic report 2011).

Lietuvoje šiuo metu laikinai įdarbinti darbuotojai sudaro apie 0,1% visų dirbančiųjų, Europos šalių vidurkis yra 1,5%.  Laikinojo įdarbinimo apimtys Europos šalyse nuolat didėja, 2011 metų vasario mėnesį laikinai įdarbinta buvo 24,3% laikinųjų darbuotojų daugiau  negu tuo pačiu periodu 2010 metais.  Daugiausiai šitas rodiklis išaugo Vokietijoje - 37.3% per metus,  Italijoje laikinųjų darbuotojų skaičius per tą patį periodą išaugo 30,2%.

Įdarbinimo per laikinojo įdarbinimo įmones įstatymas turi atitikti Direktyvos rekomendacijas ir, svarbiausia, nenustatyti jokių papildomų suvaržymų. Kadangi laikinasis įdarbinimas yra ne vienintelis darbo jėgos panaudojimo būdas, tai priėmus netinkamą įstatymą, verslas rinktųsi paslaugų teikimo arba rangos santykių alternatyvas, arba net nelegalų darbą.

Pasiūlymus Įdarbinimo per laikinojo įdarbinimo įmones įstatymo projektui Seimui teikė Laikino įdarbinimo įmonių asociacija (LĮĮA), profesinės sąjungos (PS), Lietuvos verslo darbdavių konfederacija (LVDK), Lietuvos laisvosios rinkos institutas (LLRI), Investuotojų forumo asociacija (IFA) bei Personalo valdymo profesionalų asociacija (PVPA).